– Gode erfaring med framskutt enhet på Skaidi

Finnmarkssykehuset: – Prøveordningen fungerer godt.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

nyheter

Det er Finnmarkssykehuset som melder dette på sine egne nettsider, etter at prøveordningen har fungert i tre måneder. De opplyser at den fremskutte ambulanseenheten på Skaidi hadde over 120 oppdrag i løpet av 51 beredskapsdager ved knutepunktet.

Sjåførene Tommy Holm og Einar Linge forteller til nettsiden om gode erfaringer med prøveordningen, som ble vedtatt i styret 27. februar.

Formålet er å avlaste ambulansestasjonene i de omkringliggende kommunene, samt bedre beredskapen i Kvalsund kommune. I testperioden er den fremskutte enheten operativ på hverdagene fra klokka 9 til 22.30. Enheten er ikke i drift i helgene, eller på bevegelige helligdager. Det er også noen dager i perioden der bilen av ulike grunner har vært ute av drift, melder Finnmarkssykehuset.

– Så langt har ordningen fungert godt. De tilfellene der det har vært høy oppdragsmengde, spesielt i Alta, har den framskutte enheten møtt og snudd Alta-ambulansen mye tidligere enn før, sier klinikksjef Jørgen Nilsen til foretakets nettside.