Hva feiler det fisken?

Forsker og ALI er enige om at enkeltfunn ikke er grunnlag for å sende én enkelt laks til obduksjon.

SKADER: Jonny Jakobsen ønsker å vite årsaken til skadene til denne laksen som ble funnet i Altaelva.  Foto: Privat

nyheter

I løpet av en sesong blir det gjort mange observasjoner av livet i Altaelva. I noen tilfeller er det også observasjoner som skaper bekymringer.