Politisk fight i lunsjen

Alta næringsforening og NHO Arktis inviterer til lunsj med politisk tilbehør.

DEBATT: Direktør Kjetil Kristensen i Alta næringsforening mener kompetanse blir ett av de viktigste temaene  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Torsdag håper nemlig direktør Kjetil Kristensen i Alta næringsforening og NHOs regiondirektør Målfrid Baik at mange tar lunsjen i glassgata i Kunnskapsparken, der et helt kobbel med politikere vil overbevise næringslivet om hvem som har de beste løsningene, både for Alta og Finnmark.

De to skal holde en innledning fra klokken 11, før politikerne inntar manesjen. Det hele streames på altaposten.no, med Altapostens redaktør Rolf Edmund Lund som møteleder.


Direkte fra 11.00:

Følg debatten mellom topp-politikerne her

Byens og fylkets politiske toppkandidater møtes til næringsdebatt i Alta. Vi streamer hendelsen.

 

– Vi legger opp til en todelt debatt, først en lokalpolitisk for Alta – og dernest et ordskifte som tar for seg fylkestingsvalget for Troms og Finnmark. I begge tilfeller legges det politiske føringer som er viktige for næringsutvikling, påpeker Kristensen.

De mener mulighetene for verdiskaping i nord aldri har vært større. Samtidig utfordres den potensielle utviklingen av både faktorer som infrastruktur, hensynet til miljø og tilgang på kompetent arbeidskraft. Det store spørsmålet er: Hvilke politiske veivalg vil løfte utviklingen videre?

– Ett av de viktigste områdene for næringslivet lokalt og regionalt er utvilsomt kvaliteten på skolene. I det nye fylket vil nivået på videregående opplæring være av avgjørende betydning. Å skaffe fagfolk er en av de store utfordringene, påpeker Kjetil Kristensen, som også ser at skolestrukturen i Alta vil være ekstremt viktig for hele skoleløpet.

– Jeg håper imidlertid vi får en debatt som peker framover, ikke så veldig knyttet til lokalisering og reversering. I stedet for å lete etter begrenseninger, må målsettingen være å se på muligheter, sier Kristensen.

Andre naturlige temaer er infrastruktur, miljø, beskatning og og arealforvatning.

– NHO har vært tydelige på at veier og flyruter betyr mest for bedriftene – og det er jo strengt tatt temaer som er relevante for begge debattene. Vi kommer heller ikke unna debatter om finansiering av infrastruktur, for eksempel den aktuelle bompengedebatten, påpeker han.

Her er politikerne som skal debattere:

Kommunekandidater:

Monica Nielsen, AP

Bjørn Roald Mikkelsen, Høyre

Odd Erling Mikalsen, FRP

Jan Martin Rishaug,SP

Anita Håkegård Pedersen, SV

Tommy Hæggernæs, Venstre

Britt Karin Søvik, Rødt

Agnar Johansen, Liberalistene

Knut Klevstad, KRF

Frode Lindal, MDG

Fylkeskandidater:

Ivar B. Prestbakmo, SP

Jo Inge Hesjevik, Høyre

Ronny Berg, FrP

Tommy Berg, SV

Geir Ove Bakken, Ap