– Alarmerende fødselstall kan true tilbudet i Alta

Tre av fire fødende i Alta og Kautokeino må til Hammerfest for å føde.

VELKOMMEN: Nyfødt Alta-innbygger ved Hammerfest sykehus  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Fødselstallene ved Alta fødestue for årets syv første måneder gir ingen grunn til optimisme, verken med hensyn til tilgjengeligheten for fødetilbudet i Alta eller for totale fødselstall for regionen. Tallene vi har fått fra Alta fødestue viser at den dramatiske nedgangen i antall fødsler ved fødestua i Alta fortsetter inn i de syv første månedene av 2019. Av totalt rundt 280 gravide i Alta/Kautokeino, føder kun en av fire ved fødestua. Tre av fire fødende må dermed reise fra 14 til 28 mil for å føde.