Trygget ansatte og brukere

Vektere passer på sårbart personale om sommeren.

VEKTER I LOKALET: NAV Alta leier inn en uniformert vekter fra sikkerhetsselskapet Securitas for å trygge ansatte og brukere.   Foto: Freddy Ludvik Larsen

nyheter

På grunn flere uheldige hendelser med vold og trusler, leide NAV Alta også i år inn vektere for å trygge ansatte og brukere. Altaposten har ved flere anledninger skrevet om ansatte ved NAV-kontoret i Alta som har vært utsatt for voldhendelser.