Vil tvinge Fefo vekk fra festestrategi

Ap-ordføreren er klar til en kamp for å få hånd om Fefo-areal til boligbygging.

FEFO-AREAL: Skoddevarrefeltet (innrammet med rødt) er i all hovedsak Fefo-areal, og Alta-orfører Monica Nielsen vil kjempe for at Fefo skal selge slik at kommunen kan utvikle tomter til selvkost. 

nyheter

Det bekrefter ordfører Monica Nielsen da spørsmålet om hvordan Ap skal komme rundt at den største arealeieren, også for aktuelle boligområder, Finnmarkseiendommen (Fefo), sier nei til salg. Fefo står fast på sin eierstrategi, hvor salg av areal, også til kommunene, er uaktuelt. I stedet tilbyr Fefo feste for å sikre inntekter i et evighetsperspektiv.


Frp-reaksjon: Vil ikke uttale seg til Altaposten

Etter et oppslag i Altaposten velger Frp å markere sin misnøye med foreløpig taushet.

 

– Måtte kjempe mot høyrepartiene for å få fram boligfeltet

Ap hevder de måtte bruke politisk makt for å få realisert Bangjordet/Skogheim.

 

– Dette er en kamp som ikke er tapt. Fefo er kommunens største arealeier og har et ansvar for at kommunene blir i stand til å utvikle boligområder til selvkostpriser. Det er helt nødvendig dersom vi skal kunne legge til rette for at ungdom skal kunne etablere seg i kommunen, og at de med minst betalingsevne får tilgang til å kunne eie sin egen bolig i form av en mindre leilighet, sier Nielsen.


Drama i Alta Ap: Bakken på topp – Haug vraket etter Fefo-kritikk

Fefo-leder Haug felt av Alta Aps oppgjør med Fefo festestrategi.

 

Forsterket Fefo-strategi

Nummer to på Ap-lista, Ole Steinar Østlyngen, var imidlertid sentral da Finnmark Ap behandlet og vedtok forslag til Fefos eierskapsstrategi. I redaksjonskomiteen hvor Østlyngen var sentral, ble det lagt fram et forslag  som strammet inn Fefo-styrets mulighet til å selge til kommunene, og festestrategien ble ytterligere forsterket. Dette ble vedtatt av Finnmark Ap, og senere av fylkestinget ved hjelp av Ap sine stemmer. Østlyngen er ikke enig i den fremstillingen.

– Dette er ikke riktig oppsummert. Alta kommune har i dag en veldig god dialog med Fefo, og jeg er helt sikker på at vi skal finne gode løsninger for boligarealene, sier Østlyngen.

– Vil gode løsninger innbefatte at dere får kjøpe areal, eksempelvis i Skoddevarre?

– Kanskje, men uansett skal prisen på feste være så lav at tomtekjøperne vil velge feste.

Samtidig er ordfører Monica Nielsen tydelig på at Alta kommune ønsker kjøp, ikke minst slik at de får utviklet flere selvkostområder, noe som ikke er mulig uten kjøp.


Fefo – ikke for folk flest!

SV-topper sier eksempler viser millionforskjell på Fefo-tomter og kommunale selvkosttomter.

 

Gledelig

SVs Tommy Berg applauderer Ap-ordføreren og gir Ap ros for å prioritere en satsing på boligpolitikken ved å adoptere en politikk SV har følt at de har stått temmelig alene om.

– SV har programfestet at dersom Fefo ikke er villig til å selge, og da til rimelig pris som viser at de tar samfunnsansvar, vil vi at kommunen går til ekspropriasjon. Vi forhandler gjerne med Fefo om løsninger, men det er totalt uaktuelt for oss å akseptere at innbyggerne skal måtte bli husmenn hos Fefo for å få seg en boligtomt, sier Berg.

Han tror de fleste kommunene om noen år vil se at de er i samme båt som Alta, ikke bare Nordkapp som har mistet all kontroll med Norges fremste reiselivsmål fordi Fefo ikke vil selge areal til kommunen.

– Må eie egen tomt

Partisekretær Kjersti Stenseng sier at Ap nasjonalt, og da med tidligere justisminister Knut Storberget i front, har vært en pådriver for å få endret tomtefesteloven.

– Noe annet bryter med partiets ideologi. Så er det bare å konstatere at i Finnmark er det spesielle forhold hvor Finnmarksloven gjør at det ikke er automatikk i å sammenligne med resten av Norge, påpeker  partisekretæren.