I kø for å bli 
barnehagelærer

Søkertallene til barnehageyrket er rekordhøyt ved utdanninga i Alta i år. 

REGNER MED FULL KLASSE: Universitetslektorene Kari Wallem Bøe, Gøril Figenschou og Mariann Andersen ser fram til å ta imot barnehagelærerstudentene på onsdag. – Med så mange som har søkt og takket ja i år, så regner vi med full klasse i høst, sier Figenschou.  

nyheter

– Vi har hatt en økning i antall søkere hvert år og i år er dette tallet meget høyt. I år hadde vi hele 73 søkere og kort fortalt har nå 41 takket ja til de 40 plassene vi har,  og mange står også på venteliste, sier Gøril Figenschou, assisterende instituttleder på institutt for lærerutdanning og pedagogikk campus Alta.