Arbeidsledigheten fortsatt lav i de nordligste fylkene

Arbeidsmarkedet i Troms og Finnmark er fortsatt godt. Ledigheten går litt ned i Finnmark, mens den er uendret i Troms.

NAV Alta  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

NAV Troms og Finnmark deler den gledelige statistikken i en pressemelding. Den sier at Finnmark i juli hadde registrert 1.138 helt ledige, som utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med fjoråret er dette en liten nedgang, da var over 1.200 helt ledige.

Lavest ledighet i Finnmark har kommunene Nesseby, Berlevåg, Alta og Sør Varanger, mens Kautokeino, Loppa, Hasvik og Måsøy ligger høyest.

Hasvik, som troner øverst, ligger på 10,2 prosent, mens Loppa følger etter på 7,8 prosent.

De største tettstedene og byene i Finnmark har alle ledighetsnivå rundt landsgjennomsnittet (2,4 prosent)

For Troms sin del var ledigheten uendret i juli 2019, og fylket har fortsatt et ledighetsnivå NAV regner som svært lavt, 1,8 prosent.

Hele 10 av 24 kommuner i Troms er på ett-tallet i ledighetsprosent. Høyest ledighet registrerte vi i kommunene Torsken (7,8 prosent) og Ibestad (5,1).