Uenighet skal ha endt i utkastelse: Vekve ute av Alta Lastebilsentral

Advokater hyret inn i konfliktsak.

UTE: Tor Charles Vekve har vært en del av Alta Lastebilsentral i over 20 år.   Foto: Tom Skoglund / Arkiv

nyheter

Altaposten er gjort kjent med at Tor Charles Vekve ikke lengre er en del av driftsselskapet Alta Lastebilsentral AS. Han har inntil for få dager siden vært en eierne i Alta lastebilsentral AS, sammen med 16 andre transportselskap i Alta. Hver av aksjeeierne har eid og kunnet stemme for en aksje i selskapet. I tillegg har eiendomsselskapet Alta Lastebilsentral Eiendom AS eid seks aksjer, Alta Lastebilsentral AS har selv disponert to aksjer.