Hammerfest sykehus: Stort arbeidspress og sviktende rutiner førte til at pasienter døde

RUTINESVIKT: Finnmarkssykehuset hevder de har   Foto: Finnmarkssykehuset

nyheter

Over en periode på 12 dager ble en kvinne innlagt ved Hammerfest sykehus i 2016 feilmedisinert, skriver NRK. Kvinnen skulle hatt medisin mot hjernesykdom men ble i stedet satt på medisin som brukes til behandling av tuberkulose. Kvinnen døde.

NRK har gått gjennom flere tilsynsrapporter fra perioden 2016-2018, og kommet fram til at Fylkesmannen har påpekt minst 11 lovbrudd ved ulike tilsyn ved sykehuset. En oversikt for samme periode fra Statens helsetilsyn, viser 17 lovbrudd. Er tallene riktig er dette høyest antall lovbrudd i landet på et sykehus, skriver NRK.

I tre av tilsynene har Hammerfest sykehus fått kritikk fra Fylkesmannen i Finnmark etter at pasienter døde. I tilsynsrapportene fra 2016–2018 kommer det fram at årsaken til lovbruddene er sviktende rutiner, høyt arbeidspress og en uforsvarlig drift ved flere av sykehusets avdelinger.

Klinikksjef Jonas Valle Paulsen sier at de har gode og forsvarlige rutiner i dag, og at de har stort fokus på å rekruttere kvalifisert personell. Pasientene følges tettere opp ved innleggelse nå enn før.

– Pasientene skal være sikre på at det er trygt å være pasient på Hammerfest sykehus, sier han til NRK.