Forlenger avtalen med Forsvaret

Den midlertidig ambulansehelikopterbasen i Kirkenes blir til 19. juli.

ROSER FORSVARET: Administererende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det er Helse Nord som har bedt om en forlengelse. Gjennom daglige møter med Luftambulansetjenesten HF, er de orientert om beredskapssituasjonen på ambulansefly.

Mens kapasiteten på ambulansefly på langbane har vært god, er det verre for de som skal operere på kortbanenettet.

– Vi ser nå at tilgjengelighenten på ambulansefly som kan operere på korbaner, er i bedring. Men inntil beredskapen på ambulansefly har stabilisert seg på riktig nivå, velger vi å forlenge den midlertidige basen i Kirkenes ut 19. juli, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord i en pressemelding. Han roser Forsvaret for et velfungerende samarbeid.