Fylkesrådmann Øystein Ruud: – Se mot Nordkapp!

Nordkapp VGS viser stor framgang i ny undersøkelse.

GODE RUTINER: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole i Honningsvåg.  Foto: KITA EILERTSEN

nyheter

Fylkestinget i Finnmark vedtok allerede i 2017 at det måtte foretas en systematisk vurdering knyttet til frafall av videregående elever i fylket. Forvaltningsrevisjonen som ble utført av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (VEFIK) skal nå gjøres offentlig for alle videregående skoler i Finnmark. I utkastet som nå er klart kommer Nordkapp videregående skole klart best ut av skolene. Tallene viser at en mye større andel elever ved skolen fullfører utdanningen, enn det som er forventet i fylket.

Yrkesfaglig sterk

Det er særlig på de yrkesfaglige studieprogrammene Nordkapp VGS har hatt stor økning. Andelen elever som avanserer fra VG2 til VG3/lærlingplass har økt med hele 31,7 prosentpoeng fra 2014, og ligger nå på 84,8 prosent.

Fylkesrådmann Øystein Ruud ser at både Nordkapp og Hammerfest videregående skole jobber godt med tanke på redusert frafall av elever i videregående skoler.

– Skolene i Finnmark bør se på Nordkapp videregående skoles rutiner for å forbedre egne rutiner. Jeg ønsker også at tiltak evalueres i den grad det er mulig, og at det må sikres at resultatene fra evalueringene gjøres kjent for de ansatte i skolene, sier Ruud i en pressemelding.

Han anbefaler at alle de videregående skolene i Finnmark bør legge ytterligere trykk på samarbeidsavtalene med grunnskolene for å ha fokus på «Den gode finnmarksskolen» - der målet er økt gjennomføring.

FYLKESRÅDMANN: Øystein Ruud.  Foto: ARKIVFOTO

 

Lite å kritisere

Informanter til rapporten har vært fungerende rektor og fungerende assisterende rektor, lærere, elever og ressursteamet ved Nordkapp videregående skole og rektor, lærere, elever og elevtjenesten ved Hammerfest videregående skole, samt assisterende opplæringssjef i Finnmark fylkeskommune.

Følgende anbefalinger kommer fram i revisjonen:

• Fylkeskommunen:

– Evaluere igangsatte tiltak

– Gjøre resultatene fra evalueringer kjent for skolene

• Hammerfest videregående skole:

– Sikre bedre oppslutning blant pedagogisk personale

– Få til reelt samarbeid med tilknyttede ungdomsskoler

• Nordkapp videregående skole:

– Ingen – utover å fortsette det systematiske arbeidet de allerede gjør