Fikser gamleveien med ny asfalt før overtakelsen

Gamleveien til Isnestoften har fått nytt asfaltdekke.

FLOTT OG FRAFLYTTET: Den gamle souvenirplassen på Isnestoften er forlatt, for her kjører ikke bilene lenger, annet enn hvis det er reparasjoner eller vasking inne i Ailegastunnelen.   Foto: Magne Kveseth

nyheter

Statens vegvesen har forpliktet seg til å ruste opp de gamle E6-strekningene da Alta Vest ble bygget. Derfor har veien til Toften fått nytt asfaltdekke.