95 veier i Finnmark har skiftet nummer

I løpet av 2019 har omkring 3000 fylkesveier rundt om i landet skiftet veinummer.

NYE VEINUMRE: 95 fylkesveier i Finnmark har skiftet nummer.   Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

nyheter

Statens Vegvesen melder i en pressemelding om at 505 veier i Nord-Norge nylig har skiftet nummer som følge av blant annet kommune- og regionreformen. 95 av disse i Finnmark. De opplyser om at det er nødvendig for å sørge for at ralle riks- og fylkesveier har unike veinummer.