– Det er jo helt fortvilende. Man kan ikke forvente at foreldrene skal ta seg av barna livet ut

Kristin Jensen (Ap) lover at de skal få fortgang i boligbyggingen.

FORSTÅR FORELDRENE: Kristin Jensen, hovedutvalgsleder for helse- og sosial (Ap), lover å prioritere boligene ved Marienlund. Men fortsatt er det ikke nok til å dekke etterspørselen  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Hovedutvalgsleder for helse- og sosial i Alta, Kristin Jensen, har ingen problemer med å sette seg inn i fortvilelsen til Nina Fredheim og Anita Thomassen, og de andre «superforeldrene» i Alta.