– Avlastningsveien politikerne snakker om vil gå tvers gjennom hovedkjosen på Aronnes og ødelegge den fullstendig

Bonde Jørn Suhr hilser engasjementet rundt kjosene varmt velkomment.

TRENGER KJOSEN: Bonde Jørn Suhr er helt avhenggi av at kjosene på Aronens holdes åpne. Hvis ikke blir det ikke rare dyrkingen.   Foto: Hanne Larsen

nyheter

– Dette er planer jeg støtter fullt ut. Bare i år ser vi hvor viktige kjosene er når det har regnet så mye som det har gjort. Kjosen her utenfor hos oss har steget masse og hadde den vært tettet igjen ville det vært mye bløtere på jordene her. Forsvinner alle kjosene, så vil jorda bli ubrukelig å dyrke, fastslår Aronnes-bonden.