UP opplever økning i ruskjøring langs veiene

Utrykningspolitiet mener de er blitt bedre på å avsløre ruskjøring.

RUS: Utrykningspolitiet har avdekket 142 tilfeller av ruskjøring i første halvår av 2019. Det er langt flere enn de foregående årene. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix 

nyheter

Tallene for første halvår av 2019 er klar og de viser at tilstanden på de nordnorske veiene er nokså stabile. Med ett unntak; ruskjøring.

I 2017 var det 98 tilfeller, året etter 112 og i 2019 hele 142 tilfeller.

Det er en økning på 35 prosent.

– Vi er ganske sikker på at økningen skyldes at vi er blitt flinkere til å avsløre rusførere, og spesielt de som er påvirket av annen rus enn alkohol. Grovt sett kan vi si at 1/3 er alkohol og 2/3 er annen rus/kombinasjonsrus. Forskjellen mellom avslørte rusførere og beslag førerkort for rus skyldes at noen har hatt lav promille, mens andre ikke har hatt førerrett, sier UP-sjef Geir Martinsen i en pressemelding.

Det er nedgang i antallet fartsovertredelser sammenlignet med 2018, men det var et år med rekordhøyt antall registrerte fartsovertredelser, forklarer Martinsen.

– Det er fortsatt for mange som kjører for fort, men til tross for mange registrerte fartsovertredelser må vi ikke glemme at de aller fleste veifarende opptrer med en adferd det står respekt av.

Han skriver videre at formålet med kontollaktiviteten er å bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte, og da må hastigheten ned og ruskjøring bort.

– Imidlertid må vi ikke glemme at uoppmerksomhet er en betydelig utfordring i trafikken, og uoppmerksomhet hos fører av motorkjøretøy er en medvirkende årsak til hver tredje dødsulykke i trafikken.