Skal investeres for nærmere en milliard i Kautokeino

Kautokeino kommune står overfor store utbyggingsoppgaver de nærmeste årene.

STORE SAKER: Kautokeinos ordfører er glad for at de store sakene som kommunen har arbeidet med de siste tre til fire pårene nå kommer til behandling i kommunestyret og at ahn selv har forfall til møtet har samnmenheng med at han er blitt plukket ut spesielt til å delta i et demokratiprosjekt i regi av det tyske delen av Marshall-fondet hvor fokus ikke lenger er nødhjelp, men demokratiutvikling.   Foto: Arkiv

nyheter

Neste uke får kommunestyret en orientering om blant annet planene for ny barnehage og ny skole i Kautokeino. Dette er investeringer som er store og kanskje uvante å tenke seg i Kautokeino, men både barnehage og skole i nye bygg vil bety enorme besparelser på driftssida.