Politisk ja – administrasjonen tar omkamp

To klagesaker innstilt negativt selv om politikere på befaring enstemmig sa ja.

ALLE ENIGE: Hovedutvalget sammen med administrasjon på befaring hos Tore Haldorsen. Senere sa politikerne enstemmig at fradeling var fornuftig og burde innvilges. 

nyheter

Altaposten mottok tirsdag en rekke sterke reaksjoner etter at sakspapirene til planutvalget 26. juni ble lagt ut. I to av sakene, klagesakene til Tore Haldorsen i Tverrelvdalen og Trond Kroken i Raipas, innstilles det på at klagene avvises. Flere av politikerne Altaposten snakket med uttrykte både irritasjon og frustrasjon, og har liten forståelse for at administrasjonen i Alta kommune tillyser omkamper på saker politikerne har lagt mye arbeid for å sette seg inn i. Etter blant annet å ha befart «klagesaker» har politikerne trukket enstemmige konklusjoner.