Hever aldersgrensen for helseattest for eldre bilførere fra i dag

Og varigheten av helseattesten økes fra to til tre år.

– Eldre i dag er friskere enn tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. Derfor hever de nå aldersgrensen for helseattest.  Foto: NTB scanpix

nyheter

Aldersgrensen for å få helseattest heves fra 75 til 80 år. Endringen trer i kraft fra i dag, onsdag 19. juni, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding. r.

– Eldre i dag er friskere enn tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil. Det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon, og vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag. Derfor vil vi forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i pressemeldingen.

Bakgrunnen for endringene er en rapport levert av Vegdirektoratet og Helsedirektoratet. Her anbefalte de å heve aldersgrensen for helseattesten til 80 år. Fram til nå har man etter fylte 75 år måttet gjennomgå helseundersøkelse hos lege. Hvis du da oppfylte helsekravene, ga legen deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år. Etter fylte 78 år fikk du helseattest med varighet inntil 2 år.

– Vegdirektoratet og Helsedirektoratet har påpekt har bilførere over 75 år har fått betydelig redusert ulykkesrisiko. Gjennom endringene vi nå innfører vil de eldre få en enklere hverdag, samtidig som trafikksikkerheten er godt ivaretatt, sier Dale.

I tillegg skal friske eldre nå slippe å ta kognitive tester dersom det ikke er behov for det.