Har kuttet 30 mill. – men må ta 70 til

Rådmannen pekte ut skole og barnehage som «offer» for kuttekniven.

PRIORITERINGER: Odd Erling Mikalsen har vært lojal til omstillinsprosjektet og har høstet ros også hos politiske motstandere. Han fikk imidlertid kritikk for å sammenligne dobbeltrom til eldre med garantien om bolig til flyktninger. Selv hevder han at begge forhold er snakk om politikernes prioriteringer.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Kommunestyret vedtok i 2017 å igangsette omstillingsprosjektet «Alta kommune – endret for livskraftig drift». Politikerne samlet seg enstemmig bak et mål om å ta ned driften med 81 millioner kroner på årsbudsjettene innen 2022. Åtte arbeidsgrupper innen ulike sektorer har kommet med forslag til mulige kutt på 136 millioner kroner.