Roser Alta for å ta tak i dårlige skoleresultater

Statsminister Erna Solberg besøkte Sandfallet ungdomsskole.
nyheter

Her fikk hun presentert strategier som brukes i det daglige for å bedre resultatene hos elevene.