Legemangel på Hammerfest sykehus bekymrer

Mer enn halvparten av legene i medisinsk spesialisering på Hammerfest sykehus er borte, skriver NRK Finnmark.

HAR VARSLET: De ansatte har varslet fylkesmannen om bemanningssituasjonen på Hammerfest sykehus.  Foto: Finnmarkssykehuset

nyheter

– Vi frykter at legemangelen blir langvarig, sier lege i spesialisering og klinikktillitsvalgt for yngre leger ved Hammerfest sykehus, Ingjerd Røeggen, til NRK Finnmark.

Assistentlegene ved medisinsk avdeling på Hammerfest sykehus har sendt ei bekymringsmelding til fylkesmannen ved fylkeslegen. De mener bemanningssituasjonen i dag er alvorlig.

Ifølge kanalen er det snakk om stor arbeidsbelastning og mer ansvar, på blant annet turnusleger.

Klinikksjef Jonas Valle Paulsen sier situasjonen ikke går utover pasientene og at de jobber kontinuerlig med å løse situasjonen. Vikarer er blant annet inne for å løse situasjonen med at de mangler fire overlegestillinger.