Bekymret før Babcock-overtakelsen

Arbeiderpartiet er bekymret for operatørbyttet i ambulanseflytjenesten om to uker.

TOPP FLYPARK: Babcock overtar ambulanseflydriften fra 1. juli. (Foto: Babcock)  Foto: Babcock

nyheter

– Det er nylig kommet bekymringsmelding om at operatørbyttet for ambulanseflytjenester, fra Lufttransport FW AS til Babcock Scandinavian AirAmbulance AB, som skal finne sted 1. juli, ikke vil skje på en sikker og trygg måte. Flere forhold tilsier at Babcock ikke vil være i stand til å sikre stabilitet eller forsvarlig drift og vedlikehold ved den enkelte base, blant annet at de ikke vil kun stille alle tilbudte ambulansefly eller alle i den nødvendige operative besetning, grunnet manglende godkjenninger og manglende kompetanseoverføring fra dagens flyteknikere til Babcock, sier Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson.

Ingvild Kjerkol Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix  Foto: Berg-Rusten, Ole

 

Det er to uker til operatørbyttet for den nasjonale ambulanseflytjenesten skal gjennomføres. Nå er det kommet alvorlige bekymringsmeldinger om at overtageren Babcock ikke vil være i stand til å sikre stabilitet eller forsvarlig drift og vedlikehold ved den enkelte base, skriver Arbeiderpartiets stortingsgruppe i en pressemelding.

Ingvild Kjerkol er bekymret for stabiliteten i den livsviktige tjenesten og har stilt helseminister Bent Høie spørsmål om hva han gjør for å redusere risiko ved operatørbyttet.

Det er to uker igjen til ny operatør skal overta, og det er avgjørende at det ikke hefter usikkerhet ved kapasiteten og kompetansen i denne livsviktige tjenesten. Kjerkol spurte statsråden om situasjonen i mars, da svarte han ifølge Ap’s stortingsgruppe at de nødvendige godkjenninger kom til å bli ferdige i tide og at dagens flyteknikere kunne søke jobb hos Air Service Eggemoen.

Derfor stiller Kjerkol statsråden følgende spørsmål:

Hvilke konkrete tiltak iverksettes for å redusere de operasjonelle risikoene som foreligger før operatørbytte for ambulanseflytjenester 1.07?


Krisen i luftambulansen i 2018 førte til svekket beredskap og at fly ble stående på bakken. I 2018 behandlet Stortinget Dokument 8:224 S (2017–2018), redegjørelse nr. 12 (2017–2018), og Meld. St. 2 (2017–2018). Stortinget fattet i forbindelse med disse sakene blant annet følgende vedtak:

Vedtak 860: Stortinget ber regjeringen sikre luftambulanseberedskapen over hele landet, med nødvendige tiltak på kort og lang sikt for å skape stabilitet og forutsigbarhet i tjenesten.

Vedtak 862: Stortinget ber regjeringen sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres, enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser eller på annen egnet måte.

Vedtak nr. 1011: Stortinget ber regjeringen sikre forsvarlig drift og vedlikehold av luftambulansene ved den enkelte base.

Ambulanseflypiloter saksøker sin nye arbeidsgiver

Konflikten rundt selskapet Babcock og ambulanseflytjenesten fortsetter. Nå saksøker 90 piloter sin nye arbeidsgiver med krav om å beholde sine gamle lønn.


Bare 20 prosent har fått opplæring

Opplæring av Babcock-piloter stanset.


– Skal sikre trygg og god flyambulanse

– Vi er stolte og ydmyke, skriver Babcock.


Babcock har fått tekniker-avtalen på plass

Babcock Scandinavian AirAmbulance inngikk tirsdag intensjonsavtale med Air Service Eggemoen om daglig vedlikehold av ambulanseflyene på basene.


– Dette kommer til å bli superbra

Flysykepleierne er trygge på at Babcock vil levere god akuttberedskap.


– Babcock er i rute

Babcock avlyser krisen i akuttberedskapen. Nye fly, piloter og beredskapsplan er klar til overtakelsen.


Senterpartiet gir Høie skylda

– Luftambulansekrisen var Høie sin skyld


Babcock: Kan klare oss uten pilotene

Selskapet som skal ta over ambulanseflytjenesten i nord, mener at de kan levere en god nok tjeneste selv om dagens piloter skulle slutte.