Ønsker samisk språkdusj, men mangler svar fra foreldre

For å styrke samiskferdighetene ønsker man å tilby en ukentlig samisk språksamling.

SPRÅKDUSJ: Målet er at samiske unger i Alta skal føle tilhørighet i en større gruppe og stimulere til å bruke det samiske språket gjennom aktiviteter. Foreløpig virker det som foreldrene er lunkne, eller at de rett og slett ikke har fått informasjon. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Magne Ek, Altaposten

nyheter

Det er Alta kommune og UiT Norges arktiske universitet som samarbeider om det de kaller for prosjekt samisk språkdusj. I praksis ønsker de å tilby en ukentlig samisk språksamling på to timer innenfor ordinær skole-/arbeidstid.