Kommunen snur – slår ikke sammen barnehage og SFO

FAU-lederen er misfornøyd med saksgangen.

INGEN SAMMENSLÅING: Administrasjonen i kommunen skulle fra høsten 2019 slå sammen SFO og barnehage i Rafsbotn. Nå har de snudd.  Foto: Arkiv

nyheter

5. juni skrev foreldre og lærere ved Rafsbotn skole et innlegg der de beskriver frustrasjonen rundt bestemmelsen om å slå sammen SFO og barnehage i bygda. Hovedbegrunnelsen for å gjøre dette, allerede fra høsten 2019, var innsparinger.