– Vant i KOFA – kan komme rettslig krav på 20 millioner

En sylfersk avgjørelse fra KOFA styrker Harald Nilsen AS i gigantsøksmål mot Sør-Varanger kommune

FIKK OPPDRAGET: Kjell Kvam styrte byggeprosessen når ny skole i Bjørnevatn skulle bygges. Oppdrget fikk han tidligere nære venn Egil Grande (64) fra Verdal og hans firma Byggmesteran til tross for at prosjektet ble slaktet av arkitekter i bedeømmelseskomiteen.   Foto: Web-kamera Sør Varanger kommune

nyheter

Harald Nilsen AS er overbevist om at de tapte anbudet for «skole 9910», som er brukt som prosjektnavn på nyskolen i Bjørnevatn, på grunn av at anbudet ble tildelt på uriktig grunnlag. Det var Verdal-selskapet Byggmesteran AS som vant anbudet. Saken har vært til behandling i KOFA (Klageorganen for offentlig anskaffelser) i over etter år. Nå foreligger KOFA-avgjørelsen: