Betinget fengsel i gammel narkotikasak

Lang liggetid ga mildere straff.

Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix  Foto: Pedersen, Terje

nyheter

Nylig avsa Alta tingrett dom i saken mot en 28 år gammel kvinne. Hun sto tiltalt for to tilfeller av bruk og oppbevaring av narkotika. I august 2016 oppbevarte hun 12,37 gram amfetamin på et hotellrom i Alta, i oktober året etter ble hun tatt med to gram hasj i Hammerfest.

I begge tilfeller ble det konkludert med at hun hadde brukt narkotika. Kvinnen har i avhør erkjent det hun sto tiltalt for.

Men til tross for erkjennelsen ble saken ikke ført for retten før 4. juni 2019, nesten tre år etter at det første straffbare forhold fant sted.

Det fikk både aktor, forsvarer og retten til å enes om at straffen bør bli mildere.

– I formildende retning legges det vekt på at tiltalte erkjente forholdende hun nå dømmes for allerede i politiavhør. Selv om hun ble pågrepet med det aktuelle stoffet på hotellrommene,var det også andre personer involvert, og hennes erkjennelse av hva som var hennes har hatt prosessøkonomisk betydning for saken. Videre tillegges det vekt i formildende retning at saken er gammel. Det første forholdet er fra 2016 og er snart 3 år gammelt. Det bemerkes at saken har vært forsøkt innsendt som tilståelsessak flere ganger, og det har vært berammet hovedforhandling, uten at rettsmøte har latt seg gjennomføre på grunn av tiltaltes helsetilstand. Uavhengig av dette, har sakene hatt lang liggetid. Retten har kommet til at dette medfører at straffen gjøres betinget, skriver retten, som kommer til at 24 dager betinget fengsel er passende straff.

Grunnet svak økonomi slipper kvinnen unna saksomkostninger.