– Når vi bare får en søker og denne heller ikke er kvalifisert, så er det naturlig nok skuffende og beklagelig

LETER VIDERE: Frode Eilertsen, seksjonsleder eksterne helsetjenester og pasientreiser i Helse Nord, konkluderer med at det ikke er gjort i en håndvending å spa opp en øre-nese-hals-spesialist.   Foto: Pressefoto/Helse Nord

nyheter

Avtalespesialistene er en viktig del av den polikliniske spesialisthelsetjenesten i Helse Nord og vi har fortsatt som målsetting å finne en erstatter til  den ledige ØNH avtalehjemmelen i Alta, sier Frode Eilertsen, seksjonsleder eksterne helsetjenester og pasientreiser i Helse Nord, til Altaposten.Saken han kommenterer dreier seg om at det kun har kommet inn en søknad til den ledige stillingen som øre-nese-hals-spesialist i Alta etter at Annette Schmiz har valgt å takke for seg etter 12 år på spesialistpoliklinikken i Alta. Årsaken har hun selv vært ærlig om, et ekstremt arbeidspress og lange kundelister hun alene skulle betjene. 


Annette slutter etter 12 år med hardkjør

Hun er den eneste øre-nese-halsspesialisten i Vest-Finnmark. Nå orker ikke Annette Schmiz kjøret mer.

 

7. juni gikk fristen ut for å søke på jobben som øre-nese-hals spesialist i Alta. Kun en søknad kom dumpende innen fristen løp ut, og det var fra en søker som ikke oppfylte kravene.

Når vi bare får en søker og denne heller ikke er kvalifisert, så er det naturlig nok skuffende og beklagelig. Vi vet av erfaring at det er knapphet på legespesialister og dermed også krevende å både finne erstattere til avtalespesialister som slutter og til å etablere eventuelle nye avtalehjemler, sier Eilertsen i Helse Nord.

Han forsikrer at det ikke har stått på viljen til å finne en erstatter til Schmiz.

– Vi har benyttes oss av ulike tilnærminger i rekrutteringsprosesser, basert på egne og nasjonale erfaringer, uten at vi kan si at vi har funnet en metode som vist seg å være mer effektiv enn andre. Vi annonserer i hele Skandinavia, både i legetidsskrifter, nettaviser, sosiale medier og databaser knyttet til målgruppen, slik at vi mener å nå de potensielle kandidatene som finns i segmentet. Vi oppfordrer også våre avtalespesialister generelt til å promotere vår region og derigjennom styrke vår stilling i forbindelse med fremtidige rekrutteringer. Å benytte legespesialistenes egne nettverk, er et tiltak vi har tro på kan få en rekruttering til å «bikke» vår vei, sier seksjonslederen.

Han understreker imidlertid at de ikke på noen måte har gitt opp:

– Rekruttering av avtalespesialister tar ofte lang tid, så vi får bare være målrettet og fortsette rekrutteringsarbeidet og ha tro på at vi lykkes til slutt.