Se hele lista: Disse 213 er prioritert til de 40 tomtene på Bangjordet

Endelig trekning skjer før St. Hans.

SUKSESS: Skogheim, eller Bangjordet som det heter på folkemunne, hylles nå både av politikere og førstegangsetablerere, som et virkemiddel til å bringe tomte- og boligprisene ned.   Foto: Alta kommune

nyheter

Av de nær 100 boenhetene på Bangjordet, er det kun 40 eneboligtomter. Da søknadsfristen for å få en av de 40 tomtene gikk  ut 1. mai var det kommet inn 307 søknader. Nå  har Merethe Fagernes Schultz, driftsansvarlig på Alta kommunes kundetorg, vasket listene sammen med en av kommunens jurister. Det gir følgende fordeling mellom prioriterte i gruppe 1 og de med status uprioritert i gruppe 2:  Sistnevnte har i realiteten ingen mulighet til å bli trukket ut. I gruppe 1 er det 213, mens gruppe to inneholder  navn 55 navn. Det gir 271 reelle søkere pluss 11 som har søkt på særskilt grunnlag.