Vil bevilge 400.000 til samisk barnehage

Ronny Wilhelmsen (Ap) foreslår bevilgningen.

Ronny Wilhelmsen (Ap). 

nyheter

Neste uke behandler Sametingets plenum revidert årsbudsjett for 2019. Arbeiderpartiets sametingsgruppe fremmet budsjettforslag med blant annet en oppstartsbevilgning på 400.000 kroner til en ny kommunal samisk barnehage i Alta, skriver partiet i en pressemelding.


Midtbakken barnehage blir Gaskuluohkká mánáidgárdi

Navnekomiteen vil ha et navn som ligger nærmest originalen.

 

– Det er viktig for oss å vise at vi ønsker en reell satsning på barn og unge, og at tilbudet følger behovet. Alta er midt i det samiske kjerneområdet og har mange samiske​ innbyggere, sier Wilhelmsen i pressemeldingen.

Samarbeid

Sametinget og Alta kommune har nylig inngått en samarbeidsavtale hvor de blant annet har definert samisk språk og barnehager som satsningsområder. Avtalen sier videre at Alta kommune skal etablere en ny kommunal samisk barnehage innen 2020, og at Sametinget tildeler tilskudd til barnehagene i kommunen etter egne kriterier.


– Det har vært år der det ikke har vært så greit å være same i Alta

Ordføreren og Sametingspresidenten skrev under på historisk samarbeidsavtale mandag.

 

– Alta er byen vår

Sametingspresidenten tror avtalen med Alta kommune vil føre til større tilflytting.

 

Sametingspolitikeren berømmer videre Alta kommune for å ta særlig ansvar også for den oppvoksende delen av den samiske befolkningen.

– Vi har et mål om at samiske språk skal bevares, utvikles og videreføres til kommende generasjoner, da må det legges vekt på gode fellesskapsløsninger innen samisk barnehagetilbud og utdanning, også der det samiske er i mindretall, sier Wilhelmsen i pressemeldingen.