Kom inn ett tilbud på Årøysambandet

Finnmark fylkeskommune har fått ett tilbud på fergedriften til Årøya.

SKAGET VINNER? Fylkeskommunen har fått inn et tilbud på fergestrekningen Mikkelsby til Kongshus og det er selskapet Altafjord Oppdrett AS som drifter Skaget som har beregnet kostnad til rundt en million kroner per måned  Foto: Lars Engerengen, Finnmark fylkeskommune

nyheter

Det er selskapet som opererer MF Skaget som har levert anbud og på fylkeskommunens side skriver Lars Engerengen at kontraktperioden er fra oktober i år til mai 2025, med opsjon for ytterligere drift i ett pluss ett år.