Myggforsker håper folk sender inn blodsugere

– Vi vet lite om hva som er stikkmyggens funksjon i økosystemet.

SØKER MYGG: Forskerne vil gjerne ha hjelp til å samle inn stikkmygg fra hele Norge. (Arkivfoto)  Foto: Reiulf Grønnevik

nyheter

Snart kommer sommeren og stadig høyere temperaturer vil sette fart på myggklekkingen. Nå håper myggforskere at folk i hele landet sender inn mygg til forskning.

– Vi ønsker bidrag til myggforskning ved at folk sender oss stikkmyggen de fanger, sier myggforsker og biolog Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning.

Gjennom Artsprosjektet NorBite vil forskerne finne ut hvilke arter av stikkmygg som lever i Norge. Håpet er å lære mer om hvor de ulike artene lever, og hvor mange arter som egentlig finnes her til lands. Prosjektet er finansiert av Artsdatabanken.

– Vi vet lite om hva som er stikkmyggens funksjon i økosystemet, det er en av tingene vi trenger mer kunnskap om på sikt. Det er tre arter av stikkmygg som ikke har vært sett i Norge på 90 år. Vi vet ikke om de har blitt utryddet eller om de finnes noen steder fortsatt, sier Dahle som håper å få tilsendt mygg.

– Hvis folk har en myggfelle så er det lett å dele fangsten med oss. Vi har laget en kostnadsfri løsning, hvor du også får tilsendt gratis luktestoff til fella som takk for hjelpen. Vi tror ikke det kommer til å ha stor betydning for bestanden av mygg at vi nå ber folk om å sende oss myggen de fanger, men det kommer til å ha stor betydning for kunnskapen om mygg i Norge, sier forskeren.