Martinsen beholder legeskysskontrakten

Loppa legeskyssbåter AS vant konkurransen om ny kontrakt for legeskyssbåt i Loppa

NY BÅT: En katamaran slik som denne skal betjene Loppa i regi av Loppa legeskyssbåter AS.   Foto: Loppa Legeskyssbåter AS

nyheter

Kontrakten som nå inngås har en årlig verdi på i overkant av 10 millioner, og Loppa Legeskyssbåter AS vil altså fortsatt drive tjenesten, slik de gjør i dag, skriver Finnmarkssykehuset i en pressmelding.