Krav om lovlighetskontroll kom halvt år for sent

Anbefaler ikke ny behandling i kommunestyret.

STÅR PÅ SITT: Administrasjonen står fast på at behandlingen av nedlegging av Komsa skole er lovlig.  Foto: Alexander Rex Evensen

nyheter

Administrasjonen i Alta kommune fastslår at kravet om lovlighetskontroll av vedtaket om skolekutt i Komsa er for sent framsatt og bør avvises av kommunestyret neste uke.  Det betyr at de også anbefaler kommunestyret å opprettholde sitt vedtak om nedlegging – og oversende saken til behandling hos Fylkesmannen i  Troms og Finnmark

Fulgte opp foreldrenes klage

Det var kommunestyrerepresentantene Trine Noodt (V), Ronny Berg (Frp), Bengt Stabrun Johansen (Kp) og Jan Martin Rishaug (Sp) som 27. april fulgte opp klagen fra foreldrene ved Komsa, som 24. mars ga skriftlig beskjed om at de mente at saken manglet en høringsprosess.


Krever stopp i planlegging til loven kan følges

Halve kommunestyet krever lovlighetskontroll av nedleggingen av Komsa skole.

 

De fire partiene ønsket en lovlighetskontroll av vedtaket om nedlegging av Komsa skole fra september 2018. Saken kommer opp til behandling i kommunestyret 21. mai – og i saksfremlegget til kommunestyret fastholder administrasjonen at saken om nedlegging av Komsa skole og Bossekop skole og bygging av ny storskole i Bossekop har vært forsvarlig behandlet.

– Anførslene som fremsettes i lovlighetsklagen endrer ikke på denne vurderingen, heter det.

Syv måneder etter vedtak

Samtidig er ikke tidsfristene overholdt, ettersom en lovlighetskontroll må være innlevert senest tre uker etter avgjørelsen.

 – Kravet kommer over syv måneder etter at kommunestyret traff avgjørelsen om nedlegging av Komsa skole og bygging av ny storskole i Bossekop. Rådmannen vurderer at kravet om lovlighetskontroll av vedtak i sak 48/18 er for sent fremsatt og vil innstille på at kravet avvises, heter det.