Bøndene får skyte gås

Formannskapet i Kautokeino overkjører administrasjonen.

Illustrasjonsbilde  Foto: Arkiv

nyheter

Alle de tre bøndene som hadde søkt om skadefelling av gås får nå tillatelse til skadefelling av grågås og canadagås, slik de hadde søkt om.