– Velkommen til katedralen

Samles i kirka på 17. mai.

SAMLES: Fredag ettermiddag blir det sammenkomst i Nordlyskatedralen.  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

Jan H. Pettersen i arrangementskomiteen for sammenkomsten i katedralen, forsikrer at tradisjonen føres videre.

Har blitt en tradisjon

– Vi har tenkt at mange kanskje er ensomme og ikke har nær familie i Alta. De vil kanskje sette pris på å møtes på et slikt arrangement. På vegne av Alta menighet ønsker jeg derfor alle velkommen til Nordlyskatedralen klokken 18.00 på 17. mai, opplyser Pettersen.

I mange år var det tradisjon at Øytun folkehøgskole, som nå er omdøpt til Alta folkehøgskole, inviterte til fest på ettermiddagen 17. mai. For noen år siden ble det slutt på disse sammenkomstene.

– Jeg tror at mange savnet dette tilbudet, påpeker han

Rom for sammenkomst

Etter at Nordlyskatedralen sto ferdig, ble det en diskusjonen i menigheten om de kunne skape et tilbud til voksne i Alta på festdagen. Etter at barne- og folketoget på skolene var over, blir det kanskje rom for en sammenkomst for mange.

– Det ble etterhvert en tradisjon at Alta menighet inviterer til en hyggelig sammenkomst på ettermiddagen 17. mai, opplyser Pettersen.

Hindenes taler

De henter også inn talere som har evnet  å sette fokus på ulike sider av Alta-samfunnet. Programmet viser at Per Hindenes skal holde tale for dagen, mens Randi Mjøen Carlsen har prolog med "Finnmark" av Cornelius Moe, mens Synnøve Jørgensen skal stelle i stand allsang. Alta prosjektkor vil blant annet dukke opp.

– Det blir et times program med påfølgende samvær i menighetssalen, opplyser Pettersen.