Tror laksen forsvinner

Forskning på laksen gjennom mange år i Altaelva har gjort marinebiolog Audun Rikardsen mer bekymret.

MØRK FREMTID: Marinebiolog Audun Rikardsen merker i disse dager en av sine siste lakser i Altaelva. Forskning gjennom mange år antyder en mørk fremtid for laksen.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

– Ser man på laksens overlevelse på lang sikt, er jeg ikke veldig optimistisk. Det er menneskelig påvirkning i mange ledd som gir laksen problemer, mener forskeren.

Mot slutten

Gjennom 10 år har Rikardsen, kolleger og deres studenter gjennomført studier av laksens liv i Altaelva. Utvandring, overlevelse i havet og tilbakevandring.

– Vi har fått inn mye data disse årene, men nå kan det hende vi er inne i det aller siste året med studier av laksen i Altaelva, forteller Rikardsen.

Postdoktor ved Universitetet i Tromsø (UiT) og Norsk institutt for naturforskning (NINA), John Fredrik Strøm, holder et foredrag ved Alta museum 23. mai, om analysene fra arbeidet i finnmarkselvene.

KLARE SVAR: Postdoktor John Fredrik Strøm kommer med mange nyheter under et foredrag om laksen ved Alta museum 23. mai.  Foto: Rune Østlyngen

– Vi ser sterk tilbakegang for laksen i elver hvor det er relativt stor menneskelig påvirkning. Men også laksestammer i andre elver har mindre gyting. Begge deler bekymrer og dette er ting jeg vil si noe om i foredraget, forteller Strøm.

Merker som gir svar

Også i år fiskes utgytt laks, vinterstøinger, som får operert inn merker som registrerer vandringsmønster, dyp, temperatur, lys og dagslengde.

– Alt viser hvor laksen beveger seg i havet, hvor dypt den dykker, hvor den beiter og hvor stor overlevelse den har, forteller Rikardsen.

– De største og beste svarene forskningen har gitt oss, er at de mange laksestammene i Norge og Skottland vandrer ut til forskjellige beiteområder i havet, mange helt opp mot Russland. Altalaksen dykker ofte ned mot 1000 meter i jakten på mat.

Menneskene er problemet

Rikardsen ser ganske mørkt på laksens fremtid i Norge.

– Det ser ikke så verst ut i Finnmark akkurat nå. Men samlet sett er overbeskatning, genetisk innblanding og forurensing, som eksempelvis gruveslamdumping i Repparfjorden et stort problem for laksens overlevelse. På lang sikt ser det mørkt ut. Det er menneskeskapte problemer som ødelegger.