Tilrår fôring av hvalen

Havforskningsinstituttet mener hvithvalen bør fôres hvis den ikke tar til seg næring selv.

MÅ FORES: Hvis hvithvalen ikke tar inn næring, bør den fores, er de faglige rådene.   Foto: Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet

nyheter

Instituttet mener at hjelpeplikta som er hjemla i Dyrevelferdslovens §4 gjør at dyret bør fôres «etter et faglig basert regime».

– Samtidig bør muligheten for å få den overført til en fasilitet som er egnet til hold av hvithval da vurderes, skriver Havforskningsinstituttet i brevet til Fiskeridirektoratet.

Det finnes ikke fasiliteter i Norge for hold av hval.

– Dersom denne hvalen kommer fra en fasilitet i Russland nær grensen til Norge, ville den beste og raskeste løsningen vært om dyret ble ført tilbake dit. Det ville være korteste vei, heter det i brevet.