Frykter lokal skvis på storskolen

Flere av byens entreprenører ytret skepsis til måten Alta kommune og WSP tenker å gjennomføre anbudet rundt storskolen.

SKEPTISK NÆRING: Flere av de lokale entreprenørene som kom til møtet tirsdag uttrykte skepsis til at Alta kommune går for en løsning der bare tre-fire blir prekvalifisert og får være med i den videre prosessen.   Foto: Tom Skoglund

nyheter

Tirsdag inviterte Alta kommune entreprenører og arkitekter til et innledende møte om den nye sentrumsskolen i Bossekop. Med en ramme på 400 millioner kroner er skolen det eneste virkelig store, planlagte byggverket i kommunal regi som fortsatt ikke er igangsatt.