Får ikke skadefelle plagsomme grågås

Tre jordbrukseiendommer skades betydelig av gås i Kautokeino, mener eierne.

GRÅGÅS ELLER CANADAGÅS: Kommuneadministrasjonen i Kautokeino mener ingen av søknadene om skadefelling av gås tilfredsstiller kravene i Naturmangfoldsloven eller forskriftene om skadefelling av vilt. (Foto: Illustrasjon)  Foto: Arne Hauge

nyheter

Likevel mener administrasjonen at bøndene ikke bør få skadefellingstillatelse. Politikerne i formannskapet avgjør saken i morgen.