Oppretter 71 saker etter kontroll av fiskeriene

Fiskeridirektoratet har bak seg 500 kontroller med torskefiskeriene i vinter.

Illustrasjonsfiske  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.

nyheter

Direktoratet har avdekket flere lovbrudd ved kontroll av fartøye og fiskemottak i Troms og Finnmark, region nord.

– Hensikten med slike kontrolloffensiver er å forebygge og avdekke regelbrudd i næringen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

I region Nord er det opprettet 71 saker og i region Nordland 66 saker. Alvorlighetsgraden varierer.

Inspektørene har vært spesielt opptatt av etterlevelse av krav til korrekt registrering av ressursuttaket, for å sikre like konkurransevilkår.

– De aktørene i næringen som ikke følger lover og regler påvirker grunnlaget til de som driver lovlig. Det er svært uheldig, slår Holmefjord fast.

Det er avdekket brudd på ilandføringsplikten, krav til identifisering av fangst om bord, bestemmelser om bostedskrav og føring av fangst. Videre er det avdekket ulovlige fangstoperasjoner og landinger, heter det i pressemeldingen.