Næringsforening endelig på plass

Marit i front for næringslivet i Kautokeino.

Kautokeino næringsforening er endelig etablert, Fra venstre Antje Schlecht, Ida Halvorsen, Rolf Anders Hætta, nyvalgt leder Marit Aune Buljo, Dine Fenger Lynge, Andreas Ausland.  Foto: Dan Jåma

nyheter

Etter mange år uten en aktiv næringsforening, kunne styret endelig samles. Nå skal de være en pådriver for både næringsaktivitet og bolyst i kommunen.

Navnet er Guovdageainnu Ealáhussearvi, eller Kautokeino Næringsforening (GES) på norsk.

Marit Aune Buljo er valgt til leder og hun har fått med seg Rolf Anders Hætta og Andreas Ausland, mens Dine Fenger Lynge og Ida Halvorsen er valgt til varamedlemmer. Næringsforeningen er stiftes i samarbeid med Sápmi Næringshage.

– De skal bistå med de administrative oppgavene, samt være tilrettelegger og arrangør av interne og eksterne møter, heter det i en pressemelding.

Kautokeino Næringsforening skal være pådriver for næringsutvikling, skape bolyst, skape aktiviteter og bidra til å løfte lokalsamfunnet, samt jobbe for å synliggjøre/sette Kautokeinos næringsliv og tilbud «på kartet».

– Vi skal arbeide for å skape gode rammevilkår for næringslivet i kommunen og vi ønsker å ha en overordnet rolle lokalt som samarbeidspartner, interesseorganisasjon og høringsinstans for kommunens næringslivssatsing, sier nyvalgt leder Marit Aune Buljo