– Imponert over dugnadsløftet

Fordeler nesten 300.000 kroner til strandrydding i Finnmark.

FÅR STØTTE: Kåfjord bygdelag har opp gjennom årene vært flinke til å drive med strandrydding. I år får de 6.000 kroner, i tillegg til at skolen i bygda får 5.000.  Foto: Ellen Helander/Kåfjord bygdelag

IMPONERT: Hugo Tingvoll, daglig leder i Finnmark friluftsråd.  Foto: Privat

nyheter

Finnmark friluftsråd har fordelt midler til strandrydding og opplyser at alle som søkte har fått tilskudd. Det kom faktisk inn færre søknader enn i fjor.

– Det er verdt å merke seg at vi har mulighet til å støtte flere som ønsker å gjøre en slik innsats. Vi skulle gjerne mottatt søknader fra enda flere organisasjoner og kommuner, opplyser daglig leder Hugo Tingvoll i en pressemelding.

Marin forsøpling er et stort problem, ikke minst plasten.

– Jeg er veldig imponert over at alle disse vil være med på et slikt felles dugnadsløft. Det er bra at  så mange vil være med og rydde i fjæra også i år. At det ryddes vil mange merke. Ikke bare oss som går på to ben, også fisk og fugler vil ha stor nytte av at vi fjerne mest mulig plast for naturen der de har sin bolig og sitt matfat, fastslår han.

Det er ikke bare lag og foreninger som får støttemidler. NORD ekspedisjon fra Alta har et samarbeid med skolene og har fått 50.000 kroner i støtte til dette prosjektet. Blant de største mottakerne er også Vadsø atletklubb, Lebesby kommune og Måsøy kommune får 30.000 kroner hver.

Disse har fått tilskudd til strandrydding i Finnmark. Potten var på 294.000 kroner.

Kåfjord Bygdelag, Alta

NORD Ekspedisjon, Alta

Haldde Montessoriskole, Alta

Bergsfjord utviklingslag, Loppa

Berlevåg Havnemuseum

Hammerfest kommune

Havøysund hundeklubb

Ingøy grendelag, Måsøy

Ántta Máhte bártniid siida, Kautokeino

Kobbholmen Båtforening, Sør-Varanger

Kongsfjord bygdelag, Berlevåg

Klubbukt og omegn bygdelag, Kvalsund

Lebesby kommune

Mehamn Skole

Strandrydding Magerøya

Måsøy kommune

Sandøybotn Bygdelag, Hammerfest

Skjånes røde kors, Gamvik

Sør-Tverrfjord Bygdelag, Loppa

Rolvsøy bygdelag, Måsøy

Varanger Sportskytterklubb

Vadsø atletklubb

VarangerFjæras VenneForening

Laboratoriet for Kunst, Kultur og Stedsutvikling i Vardø

Veidnes bygdelag

Loppa skolene

Vassdalen Velforening

Øksfjord barnehage

Lakselv barneskole