Krever å skyte ender for å øke fiskebestanden

Søker om å øke jaktkvoten fra to til syv ender.

Vil bruke andejakta til å minke bestanden av fiskeender.  Foto: Altaposten

nyheter

Dette tas opp i et brev til Kautokeino kommune fra jeger- og fiskerforeningen, som er undertegnet Johan Klemet I. Hætta og John Anders Tornensis, henholdsvis leder i Kautokeino JFF og leder i jaktutvalget i foreningen. Sentral i foreningen, andejeger og politiker Anton Dahl, støtter søknaden hundre prosent.

– Dette er fornuftig forvaltning og vi vil kunne utnytte andejakta på en måte som gir stor gevinst for tilbudet til sportsfiskere. Fiskeendene som vi søker jakt på er kommet til i naturen i Kautokeino de siste 30 til 40 år og representerer en stor utfordring for oss og det kultiveringsarbeidet som drives, sier Dahl.

Ikke behandlet

Brevet er sendt Kautokeino kommune som søknad, men er foreløpig ikke behandlet. Den skulle til behandling i utmarksutvalget torsdag, men ble utsatt. Saken vil legges fram for formannskapet til endelig avgjørelse.

Kautokeino jeger- og fiskerforening viser til forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon. Dahl er sikker på at dette er en søknad som det er opp til Kautokeino kommune å enten innfri eller avslå. Det mener han framgår klart av forskrift punkt 2B hvor kommunen kan gi tillatelse til felling av viltarter som gjør skade. I søknaden  er  viltartene Siland og Laksand spesifisert. De er også nevnt i paragraf 2 i forskrift om kvoteregulert vårjakt på ender fra og med år 2013 til 2022 i Kautokeino kommune.

I tillegg søkes det om at vassdraget fra Goaskinjávri og til Kautokeino elva også inngår som jaktområde, benevnt som Čabardasjohka.


Misnøye med andejakta

Andejegerne lite fornøyde med jaktordningen, viser rapport.

 

Landets beste ørretelv?

Čabaradsjohka har vært forpaktet av Kautokeino JFF i ca. 35 år. Foreningen har solgt fiskekort i elva siden 1984. Elva er kultivert, og det er gjennomført skogrydding langs elva for å tilrettelegge elva for sportsfiske. Jobben som Kautokeino jeger- og Fjskerforening har gjort, har ført til at elva i dag er svært ettertraktet og regnes som en av landets beste ørretelver.

Bladet Jakt og fiske omtalte i mai 2016 sportsfiskeelva. Den er også med i oversikten av landets ørretelver i hjemmesiden til Inatur. Foreningen har bygd en hytte til bruk for sportsfiskere og andre i tilknytning til elva. Det foreligger planer om å tilrettelegge slik at også funksjonshemmede skal kunne komme inn til elva for fiske.


Jegerne samles for å diskutere andejakta

Det blir temperatur når andejakta blir tema i Kautokeino.

 

Fiskepredatorer

I søknaden opplyses det at fiskendene av artene siland og laksand alltid har vært store predatorer i Kautokeino/Alta-vassdraget og i Stuorajávri vassdraget.  De gjør store skader på fiskebestanden i elva, ifølge Kautokeino JFF.

– Dette er arter som observeres fra tidlig på våren når elva går opp og til sein på høsten. Dette tilsier at områdene langs vassdragene er hekkeplasser for siland og laksand. For Kautokeino jeger- fiskerforeningen er det av stor interesse å få redusert bestanden av nevnte arter, forklarer Anton Dahl.

Søknaden ber om  at artene siland og laksand innlemmes i årets vårjakt på ender i kommunen. Det ved at alle som tildeles jaktrett også gis anledning til å felle inntil fem fugler av de to artene.

– Av respekt for både andejegere og sportsfiskere i Kautokeino må søknaden behandles og avgjøres raskt, slik at tiltaket kan iverksettes i forbindelse med jaktstarten for årets andejakt i kommunen, peker Anton Dahl.