Får nesten 800.00 til språkutvikling

Fantastisk - nå skal vi bade i språk!

Alta kommune har fått 791.000 til språkutvikling for barnehagebarn. Dette vil ikke minst komme guttene til gode.

MER TIL SPRÅK: Anita Bakken, styrer Tverrelvdalen barnehage, er blandt dem som kan glede seg over mer penger til å dyrke språket i barnehagene.   Foto: Arkivfoto/Hanne Larsen

nyheter

– Finnmark har over flere år kommet dårlig ut når det gjelder lese- og skriveferdigheter. Særlig ser vi at guttene henger etter når det gjelder lesing, så at vi får disse pengene til språkutvikling i barnehagene er vi kjempefornøyd med, sier barnehagefaglig ansvarlig i Alta kommune, Nina Sørensen.

Språkkommune

Sammen med en lokal arbeidsgruppe har hun søkt regjeringen om å bli såkalt språkkomune,og torsdag kom gladmeldingen om at 791.000 kroner, til å styrke språket for barnehagebarn og barn på første klassetrinn, er innvilget.

– Det er bare fantastisk. Nå skal vi bade i språk, sier styrer i Tverrelvdalen barnehage, Anita Bakken, som er en av de som sitter i arbeidsgruppa som har søkt om pengene.

HERLIG VÅR-GAVE: Nina Sørensen, barnehagefaglig ansvarlig i Alta kommune jubler over at søknaden om å bli språkkommune er innvilget og pengene på nær 800.000 er kommet.  

 

Fange opp barn

Det å være en språkkkommune innebærer blant annet at man skal jobbe med å styrke barnehagens språkmiljø, redusere andelen med lese- og skrivevansker, fange opp barn som sliter raskt og å lage sammenheng mellom barnehagens og skolens språkarbeid.

– Språket er vårt viktigste kommunikasjonsverktøy og det å utvikle språket, leke med ord, lære seg å sette ord på følelser og dyrke den gode samtalen er kjempeviktig, sier Bakken.

Også Bakken mener det er viktig å få guttene med i bøkenes og ordenes eventyrlige verden. Og da må man kanskje tenke nytt.

– Hvilke bøker synes de er morsomme? Hvilke ord er de opptatt av? Vi må åpne opp for å lese og snakke om både promp og bæsj og tiss, sier hun.

Digital lesing

Nina Sørensen har ikke opplegget spikret, men sier at hovedlinjene er klare.

– Vi vil gi barna en god språkhverdag. Det innebærer å lese masse for barna, lese annerledes bøker, samarbeide med foreldre, samarbeide med biblioteket og styrke kompetansen til barnehage- og førskolepersonell.

– Vil satsingen også gå på digitale lesevaner?

– Ja. Det er viktig å være glad i bøker, men det handler og om å ta del i den digitale verden og bevisstgjøre foreldrene hva som finnes av muligheter der, sier hun.

Fyller sekken

De siste årene har barnehagene i Alta hatt ulike fokusområder. I fjor var det realfag, og for noen år siden var det voksenrollen. Følelser og grenser i forhold til egen kropp har også vært gjenstand for ekstra oppmerksomhet. Bakken er ikke redd for at de ansatte i barnehagene glemmer temaene som har vært, når de får nye fokusområder.

– Nei. Det vi har lært tar vi med oss og fortsetter å jobbe med, forsikrer barnehagestyreren.

Masse gøy i vente

I det kommende året skal barnehageansatte og førsteklasselærere få hjelp og veiledning fra de nasjonale sentrene for lesing og skriving, Lesesenteret og Skrivesenteret. De skal få delta på nasjonale samlinger og barnehagene og skolene skal få hjelp til til planlegging, forankring og gjennomføringen av utviklingsarbeidet.

– Vi gleder oss. Dette er et kjempeløft for språket til barna, sier Anita Bakken.