Kartlegger steinaldersporene langs fjorden

Forsker Jan Magne Gjerde har gjort mange nyfunn under sitt feltarbeid, men håper på hjelp fra observante altaværinger.

PÅ JAKT: Jan Magne Gjerde leter etter spor fra steinalderen langs Altafjorden. Her er han ved en nyfunnet hellemaling på Årøya. (Foto: Tony Brown) 

nyheter

– Det kan ofte være slik at innbyggere er vant til det de har rundt seg, og ikke nødvendigvis vet hvor interessant det er for oss forskere. Det kan være alt fra bergkunst, boplasser, små avslag eller steinfliser – og tufter som ikke er registrert tidligere, sier Gjerde engasjert.