Fagmiljøene ved UiT i Alta vil beholde Sandfallet slik det er i dag

Prorektor, Sveinung Eikeland, har sendt inn uttalelse på vegne av UiT.

Per Erik Bjørnstad, Alta kommune, Bernt Tande, FFO og Herman Jenssen, Blindeforbundet i Alta på Sandfallet i august 2018. Også FFO har protestert på forslaget fra administrasjonen.  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

– Det er flere av fagmiljøene ved UiT Alta som bruker det aktuelle området til undervisnings- og forskningsprosjekt; Idrettshøgskolen, Institutt for reiseliv og nordlige studier, barnehage- og lærerutdanningene, skriver Eikeland i høringssuttalelsen som er sendt Alta kommune.

Etter at administrasjonen i kommunen og Alta menighet la frem forslag om å legge den nye gravlunden på Sandfallet 18. mars har debatten gått.


Sandfallet - en grønn lunge

Landskapsarkitekt Anita Veiseth mener man bør slå ring om Sandfallet.Eldrerådet sier nei til omstridt gravlund

Byens seniorer vil beholde Sandfallet som et område for trim og rekreasjon.


Eikeland sier UiT ikke ønsker at det etableres gravlund på Sandfallet.

– Det er en svært viktig kvalitet for UiT Alta å ha nærhet til områder der det kan drives undervisning og forskning innen fysisk aktivitet og helse, idrett, friluftsliv og reiseliv. Dette er sentrale fagfelt ved UiT Alta og noe vi vet trekker studenter til Alta. Studenter og ansatte trekker fram nærheten til områder for uteundervisning som viktig for kvaliteten på undervisningen. Slik vi oppfatter forslaget,  vil en gravlund stenge store deler av det aktuelle områder. Vi er også redde for at når første steg er tatt i forhold til å båndlegge bruken av dette område på Sandfallet, kan det etter hvert bli enklere å få aksept for andre prosjekter som tar  i bruk enda større deler av denne «oasen» i Alta.  

Eikeland påpeker også at Sandfallet er viktig, sett i et folkehelseperspektiv.

–  Fysisk aktivitet og tilgang til natur er kjente faktorer som påvirker både mental og fysisk helse på en positiv måte. Det er viktige kvaliteter ved byen Alta at barrieren for å være fysisk aktiv i naturen er svært lav.

Videre skriver han at slik virksomhet skal og bør ikke gjennomføres i nærheten av gravlunder.