Vil fly næringslivet i privatfly

Dan Straum har sett behov for flere flyvninger i Finnmark.
nyheter

Straum er bosatt i Stavanger og jobber offshore fra Florø. Han er utdannet trafikkflyger og har flydd i ti år. I et brev til Alta kommune søker han om økonomisk støtte til å starte et sameierlag, slik at næringslivet i Alta kan kjøpe timepakker av han.