Vant fram mot underentreprenør

Brujobb endte i retten.

VANT FRAM: Kenneth Strifeldt (bildet) og Tecto Entreprenør AS vant i retten.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Alta tingrett har avsagt dom i tvistesaken mellom Tecto Entreprenør AS og Nordnorsk Veisikring AS (heretter NNV). Partene møttes i retten i mars.